poniedziałek, 5 grudnia 2016

Królewna Śnieżka dalej śpi - a tymczasem krasnoludki ...

W administracji publicznej faktycznie trwa wyścig o to, kto ma największą liczbę pełnomocników. Prawdziwym rekordzistą wśród wojewodów w Polsce okazuje się pan dr hab. Przemysław Czarnek, (Wojewoda Lubelski). Otóż Pan Wojewoda dorobił się już 14 (słownie: czternastu) pełnomocników:


Sprawdźmy (przy pomocy ministerialnego wykazu urzędów wojewódzkich), ilu pełnomocników mają poszczególni wojewodowie - przegląd ułatwi tabela (niekiedy dane są niejednoznaczne).
Wojewoda
(link ułatwia ustalenie liczby pełnomocników)
Liczba pełnomocników
2
8
14
4
?
(jest 4 doradców)
1
1
(są też: doradcy i specjaliści)
4
6
6
4
(daty w BIP mogą zaskakiwać)
3
7
5
2
3
(ponadto są: koordynator, 2 doradców
Linki powinny ułatwić sprawdzanie liczby pełnomocników wojewodów - także w przypadku ewentualnych zmian; aktualnie poza Łódzkim Urzędem Wojewódzkim.

Spróbujmy wyciągnąć wnioski z powyższej tabeli:
* Wojewodowie mają łącznie przynajmniej 70 pełnomocników (brak danych z Łodzi).
* Najwięcej pełnomocników mają ci wojewodowie, których obszar właściwości obejmuje (przynajmniej częściowo) tereny dawnego "zaboru rosyjskiego" - traktując łącznie dawne: Królestwo Kongresowe oraz Cesarstwo Rosyjskie; liczba pełnomocników tychże wojewodów wynosi 41 (nie uwzględniając Łodzi).
* Trzech wojewodów (Kielecki, Kujawsko - Pomorski oraz Świętokrzyski) ma przynajmniej tylu pełnomocników, ilu krasnoludków gościło bajkową Królewnę Śnieżkę.
* Absolutnym liderem (pod względem liczby pełnomocników) jest pan dr hab. Przemysław Czarnek (Wojewoda Lubelski), który w ciągu roku "przygarnął" 14 pełnomocników - to jest co piątego spośród pełnomocników wszystkich wojewodów w Polsce.

Wprawdzie Prezydent Lublina ma 13 pełnomocników, ale daty ich powołania wskazują jednoznacznie na to, że za prezydentury pana doktora Krzysztofa Żuka (czyli przez ostatnich 6 lat) powołano 12 spośród pełnomocników Prezydenta Lublina. Dane (średnie) liczbowe wskazują jednoznacznie: przez niecały rok Wojewoda Lubelski "dorobił się" 14 pełnomocników (a więc ponad jednego miesięcznie), zaś ustanawianie jednego pełnomocnika Prezydenta Lublina przypada na pół roku. Jeżeli ktoś (np. Pani Premier) nie zastopuje "mnożenia się" pełnomocników u Wojewody Lubelskiego, to za niecałe dwa lata ich liczba może osiągnąć 40 - czyli liczbę kojarzącą się z bajką pod tytułem Alibaba i 40 rozbójników:
Lubelski Urząd Wojewódzki okazuje się najbardziej "dworskim" spośród wszystkich urzędów wojewódzkich w Polsce. Cesarze rzymscy (w tym bizantyjscy i "cesarze rzymscy narodu niemieckiego") oraz carowie rosyjscy mieli dwory bardziej liczne, a i tak imperia te upadły - bo liczba dworzan nie świadczy o sile państwa.
- ma najwięcej pełnomocnikówspośród wszystkich wojewodów – Spośród około 70 pełnomocników wojewodóww całej Polsceaż 14 pełnomocników(czyli co piątego)ma Wojewoda Lubelski.Więcej na stronach:https://paradoksy-polityki.blogspot.com

Królewna Śnieżka mogłaby być niezadowolona, gdyby się dowiedziała, że niektórzy wojewodowie w Polsce mają więcej pełnomocników, niż w bajce jej poświęconej jest krasnoludków. Zakładam, że Pan Wojewoda potrafiłby - np. przy pomocy swego videobloga - przekonać uroczą Śnieżkę, by dalej spała i pozwoliła "wojewódzkim krasnoludkom" wesoło hasać po urzędach wojewódzkich (z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim na czele). Gdyby jednak Królewna Śnieżka oparła się urokowi Pana Wojewody, to mogłaby nawet zostać "wredną KODziarą" i zaśpiewać podobnie do jednej z artystek kabaretowych: